Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
on dit




on+dit
[ɔn'di:]
danh từ; số nhiều on dits
lời đồn đại


/ʤn'di:/

danh từ
lời đồn đại

Related search result for "on dit"
  • Words pronounced/spelled similarly to "on dit"
    omit on dit

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.