Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
omnium gatherum
omnium+gatherum
['ɔmniəm'gæðərəm]
danh từ
sự tập họp, linh tinh (người hoặc đồ vật)
buổi liên hoan rộng rãi (có mọi người dự)


/'ɔmniəm'gæðərəm/

danh từ
sự tập họp, linh tinh (người hoặc đồ vật)
buổi liên hoan rộng rãi (có mọi người dự)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.