Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
old salt
danh từ
thuỷ thủ lão luyện, thủy thủ có kinh nghiệm như saltold+salt
['ould'sɔ:lt]
danh từ
(thông tục) thuỷ thủ lão luyện, thủy thủ có kinh nghiệmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.