Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
key money
danh từ
tiền mà người thuê nhà buộc lòng phải trả cho chủ nhà trước khi vào ởkey+money
['ki:'mʌni]
danh từ
tiền mà người thuê nhà buộc lòng phải trả cho chủ nhà trước khi vào ởGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.