Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odourless
odourless
['oudəlis]
tính từ
không có mùi
không có hương thơm
an odourless liquid
chất lỏng không có mùi


/'oudəlis/

tính từ
không có mùi
không có hương thơm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "odourless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.