Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odorous
odorous
['oudərəs]
tính từ
có mùi (dễ chịu hoặc khó chịu)
(thơ ca) (như) odoriferous
odorous rose flower
hoa hồng có mùi dễ chịu


/'oudərəs/

tính từ
(thơ ca) (như) odoriferous

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "odorous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.