Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odorless
odorless
['oudəlis]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) odourless


/'oudəlis/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) odourless

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "odorless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.