Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odontoglossum
odontoglossum
[,ɔdɔntə'glɔsəm]
danh từ
(thực vật học) cây lan lưỡi răng


/,ɔdɔntə'glɔsəm/

danh từ
(thực vật học) lan răng lưỡi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.