Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odd-come-shortly
odd-come-shortly
['ɔdkʌm'∫ɔ:tli]
danh từ
ngày gần đây nhất
one of these odd-come-shortlies
một trong những ngày gần đây nhất


/'ɔdkʌm'ʃɔ:tli/

danh từ
ngày gần đây nhất !one of these odd-come-shortlies
một trong những ngày gần đây nhất


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.