Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oceanian
oceanian
[,ou∫ieinjən]
tính từ
(thuộc) châu Đại dương
danh từ
người châu Đại dương


/,ouʃieinjən/

tính từ
(thuộc) châu Đại dương

danh từ
người châu Đại dương

Related search result for "oceanian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.