Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obsess
obsess
[əb'ses]
động từ
ám ảnh
to be obsessed by an idea
bị một ý nghĩ ám ảnh


/əb'ses/

ngoại động từ
ám ảnh
to be obsessed by an idea bị một ý nghĩ ám ảnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "obsess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.