Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obligingness
danh từ
sự sốt sắng giúp đỡ, sự ân cầnobligingness
[əb'laidʒiηnis]
danh từ
sự sốt sắng giúp đỡ, sự ân cầnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.