Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obese

obese
[ou'bi:s]
tính từ
béo phị, rất mập (về người)
như fat


/ou'bi:s/

tính từ
béo phị, trệ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "obese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.