Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ob.
ob.
[ob.]
viết tắt
đã chết (Latin obiit)


/ob./

(viết tắt) của obiit

Related search result for "ob."

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.