Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nowadays
nowadays
['nauədeiz]
phó từ
ngày nay, đời nay, thời buổi này, thời buổi tân tiến này
danh từ
ngày nay, đời nay, thời buổi này, thời buổi tân tiến này


/'nauədeiz/

phó từ
ngày nay, đời nay, thời buổi này, thời buổi tân tiến này

danh từ
ngày nay, đời nay, thời buổi này, thời buổi tân tiến này

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nowadays"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.