Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
non-abstainer
non-abstainer
[,nɔn əb'steinə]
danh từ
người không kiêng rượu


/'nɔnəb'steinə/

danh từ
người không kiêng rượu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.