Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
non sông


[non sông]
Home country, homeland.
mountains and rivers
native land, mother country, home, homeland, motherland, countryHome country, homeland


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.