Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nom de plume
nom+de+plume
['nɔ:mdə'plu:m]
danh từ
bút danh (của một nhà văn)


/'nʤ:mdə'plu:m/

danh từ
bút danh (của một nhà văn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.