Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nolens volens
nolens+volens
['noulenz'voulenz]
phó từ
dầu muốn hay không


/'noulenz'voulenz/

phó từ
dầu muốn hay không


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.