Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
noisome
noisome
['nɔisəm]
tính từ
độc hại cho sức khoẻ
hôi thối, khó chịu, kinh tởm (mùi)


/'nɔisəm/

tính từ
độc hại cho sức khoẻ
hôi thối, khó chịu, kinh tởm (mùi)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "noisome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.