Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nisus
danh từ
sự nổ lực/cố gắngnisus
[naisəs]
danh từ
sự nổ lực/cố gắngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.