Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nip and tuck
nip+and+tuck

[nip and tuck]
saying && slang
a close race, having just enough to win or finish
It was a close race - nip and tuck all the way - but we won!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.