Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
night-hag
night-hag
['naithæg]
danh từ
nữ yêu tinh
cơn ác mộng


/'naithæg/

danh từ
nữ yêu tinh
cơn ác mộng

Related search result for "night-hag"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.