Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhoi


[nhoi]
xem ngoi
Emerge.
Nhoi lên mặt nước
To emerge to the surface of the water.Emerge
Nhoi lên mặt nước To emerge to the surface of the water


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.