Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nho nhãadj
refined; cultured; elegant

[nho nhã]
tính từ.
refined; cultured; elegant; decent; decorous; seemly; distinguishedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.