Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhốtverb
to shut up; to confine; to impound

[nhốt]
to put somebody into custody/behind bars; to confine; to imprisonGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.