Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhằng


[nhằng]
Be entangle, be tangled, be ravelled.
Sợi nọ nhằng sợi kia
One thread is tangled with another.
nhằng nhằng (láy, ý kéo dài) Tough, rubber-like.
Thịt bò bạc nhạc dai nhằng nhằng
The rubble-like sinewy part of a joint of beef.
Nonsensical.
Nói nhằng
to talk nonsense.
rashly, recklesslyBe entangle, be tangled, be ravelled
Sợi nọ nhằng sợi kia One thread is tangled with another
nhằng nhằng (láy, ý kéo dài) Tough, rubber-like
Thịt bò bạc nhạc dai nhằng nhằng The rubble-like sinewy part of a joint of beef
Nonsensical
Nói nhằng to talk nonsense


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.