Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhập nhoạng


[nhập nhoạng]
Twilight, duck.
Trời nhập nhoạng phải lên đèn
It is twilight and lighting time.Twilight, duck
Trời nhập nhoạng phải lên đèn It is twilight and lighting time


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.