Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhạoverb
to laugh at;to mock; to jeer at

[nhạo]
động từ.
to laugh at; to mock; to jeer at; make fun ofGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.