Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhõn


[nhõn]
Only one left.
Còn nhõn có một đồng
To have only one dong left.Only one left
Còn nhõn có một đồng To have only one dong left


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.