Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhòm


[nhòm]
Peep (at); watch furtively, spy
Nhòm qua khe cửa
To peep through a gap of the door.Peep
Nhòm qua khe cửa To peep through a gap of the door


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.