Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân vị


[nhân vị]
for man's interests; personalist
Chủ nghĩa nhân vị
PersonalismFor man's interests, for man's sake
Chủ nghĩa nhân vị Personalism


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.