Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân tiện


[nhân tiện]
on the same occasion
anh đi phố nhân tiện bỏ hộ cái thư, có được không?
as you go for a stroll in the streets, would you mind posting a letter for me on the same occasion?
incidentally; by the wayOn the same occasion
Anh đi phố nhân tiện bỏ hộ cái thư, có được không? as you go for a stroll in the streets, would you mind posting a letter for me on the same occasion?


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.