Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân dịp


[nhân dịp]
on the occasion of...
Nhân dịp này
On this occasionon the occasion of


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.