Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghinhverb
to look sideways
verb
to receive; to greet; to meet

[nghinh]
Xem nghênh
to look sideways.
to receive; to greet; to meet.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.