Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghị trưởng


[nghị trưởng]
(từ cũ) Speaker (of a colonialist House of deputies).(từ cũ) Speaker (of a colonialist House of deputies)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.