Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghỉ lễ


[nghỉ lễ]
Be on holiday, be on one's holidays.Be on holiday, be on one's holidays


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.