Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngang nhiênadj
inconsiderate

[ngang nhiên]
tính từ.
inconsiderate.
pride oneself (upon); mount/be on one's high horse; hold up one's head; proudly; rudely
ngang nhiên bác bỏ
brazen outGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.