Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngốn ngấu


[ngốn ngấu]
Xem ngốn
Bolt, gobble up; devour.
đọc ngốn ngấu
read voraciouslyBolt, gobble up; devour


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.