Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngỏ lời


[ngỏ lời]
Speak out, express, say a few words (to)
Ngỏ lời cảm tạ
To express one's thanks (to someone).Speak out, express
Ngỏ lời cảm tạ To express one's thanks (to someone)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.