Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngạnhnoun
barb
tên có ngạnh barbed arrow

[ngạnh]
danh từ.
barb, hook (of fish-hook spear)
tên có ngạnh
barbed arrow.
sheat-fish
watchdog (chó ngao)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.