Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngàoverb
to mix
ngào đường to mix boiled sugar with

[ngào]
động từ.
to mix.
ngào đường
to mix boiled sugar with.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.