Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
neglectful
neglectful
[ni'glektful]
tính từ
sao lãng, cẩu thả, không chú ý
one should never be neglectful of one's duty
không bao giờ được sao lãng bổn phận
hờ hững


/ni'gektful/

tính từ
sao lãng, cẩu thả, không chú ý
one should never be neglectful of one's duty không bao giờ được sao lãng bổn phận
hờ hững

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "neglectful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.