Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
negativism
negativism
['negətivizm]
danh từ
thuyết phủ định
chủ nghĩa tiêu cực


/'negətivizm/

danh từ
thuyết phủ định
chủ nghĩa tiêu cực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.