Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
needle-shaped
needle-shaped
['ni:dl∫eipt]
tính từ
hình kim


/'ni:dlʃeipt/

tính từ
hình kim

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "needle-shaped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.