Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
neediness
neediness
['ni:dinis]
danh từ
cảnh túng thiếu


/'ni:dinis/

danh từ
cảnh túng thiếu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "neediness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.