Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
neckwear
neckwear
['nekweə]
danh từ
cổ cồn ca vát (nói chung)


/'nekweə/

danh từ
cổ cồn ca vát (nói chung)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.