Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
necessitous
necessitous
[ni'sesitəs]
tính từ
nghèo túng, túng bấn
to be in necessitous circumstance
sống trong hoàn cảnh nghèo túng
cấp bách, cấp thiết


/ni'sesitəs/

tính từ
nghèo túng, túng bấn
to be in necessitous circumstance sống trong hoàn cảnh nghèo túng
cần thiết, không tránh khỏi
cấp bách, cấp thiết

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.