Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nautical mile
danh từ
hải lýnautical+mile
['nɔ:tikəl'mail]
danh từ
hải lý ((cũng) gọi là sea mile)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.