Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nation

nation
['nei∫n]
danh từ
dân tộc
nước, quốc gia


/'neiʃn/

danh từ
dân tộc
nước, quốc gia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.